Digtets Ånd

Digtets Ånd XIX

Digte skabt af Pauline Jupin i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet ALLC#10 med temaet ÅND. Digtene her er skabt ud fra elementer sendt med posten til Pauline Jupin af ALLC#10's læsere. Ved køb af ALLC#10 kan du selv få mulighed for at sende og modtage et digt. Scroll ned for at læse alle digtene, det nyeste står øverst.

 

Enveloppe 19th

From Elfie G. 

opened in August 2021 

 

This enveloppe was covered by shapes drawn with a blue felt pen and was EMPTY. 

The answer (scroll down for the English version) :  

 

  

Digtets Ånd XIX

Pour Elfie G.

Septembre 2021

 

(chaque petit texte est écrit sur un post-it) 

 

Tout sur le vide et le rien

(ou presque)

 

I

Le plein s’évide

et

le vide s’en plaint

 

II

Paradoxe du nihiliste :

IL N’Y A PAS DE RIEN

 

III

RIEN

+

RIEN

=

2 FOIS RIEN

 

IV

RIEN

-

RIEN

=

TOUJOURS RIEN

 

V

RIEN

-

2 FOIS RIEN

=

MOINS QUE RIEN

 

VI

RIEN AU CARRÉ

 

VII

Va, demande au néant

 

c’est tout ou rien

ou

tout pour le tout

rien sans rien

c’est tout

 

VIII

Naître vertige

tributaire

d’un acte absolu

Se dissoudre

vertige pur

S’être supplanté en cela

 

IX

au hasard des sillons

à l’encre des larmes noircies

roulent des signes

qui trahissent

le non dit

le mal dit

le déjà dit

le dit

à contre cœur

entre les lignes

et l’importance du vide

 

X

« on n’est comblé que lorsqu’on n’aspire à rien et qu’on s’imprègne de ce rien jusqu’à en devenir ivre » 

Emil Cioran in Ébauche du vertige

 

 

XI

Le clocher                                       rien

Les devantures                                  rien

Les passants                                   rien

Le bout de mes chaussures qui prend l’eau     rien

Les escaliers cirés sont cirés rien

Page blanche :

 

              la condition provisoire

  

XII

ENSEMBLE S

VIDE S

FOULE D’

ESSEULE S

  

XIII

 

XIV

JUSTE UNE LIGNE POUR POEME FUNAMBULE

 

XV

DONNANT LE VERTIGE AU VIDE

  

XVI

Les marges  

 

 

                                  comme poétique du vide

  

XVII

un poème qui partirait de Rien

et qui marcherait au pas

du poème du Tout …

 

XVIII

 Le poème est parti par là

 

 

 

XIX

 VIDE POUR LE POEME À VENIR

 

 

 

(all the short poems were written on post-it) 

(work-in-progress translation) 

 

Everything about emptiness and nothingness

(or almost)

 

I

The wholeness hollows out

and

the emptiness whimpers

 

II

Paradox of the nihilist :

THERE IS NO NOTHING

 

III

NOTHING

+

NOTHING

=

TWICE NOTHING

 

IV

NOTHING

-

NOTHING

=

STILL NOTHING

 

V

NOTHING

-

TWICE NOTHING

=

LESS THAN NOTHING

 

VI

NOTHING²

SQUARE NOTHING

 

 

VII

Go ask nothingness

 

it’s all or nothing

or

all in

no pain no gain

that’s all

 

 

VIII

 

To be born vertigo

dependant on

an absolute gesture

To dissolve

pure vertigo

To have -that way  - ousted/supplanted one self

 

 

IX

 

chance upon the grooves

in the blackened tears ink

roll signs

which unveil

the unsaid

the poorly said

the already said 

the said

unwillingly

in between the lines

and the importance of the void 

 

X

“We are fulfilled only when we aspire to nothing, when we are impregnated by that nothing to the point of intoxication.”

 

― Emil Cioran, On the Heights of Despair

 

 

XI

The bell tower                                 nothing

The store fronts                              nothing

The passersby                                nothing

The tip of my shoes soacks up water         nothing

The waxed staircase is waxed               nothing

                                                    Blank

                                                     page :

 

                                                             the temporary condition

 

XII

  

EMPTY

SETS

CROWD

OF LONESOMES

 

 

XIII

 

 

 

 

XIV

JUST A LINE FOR A TIGHTROPE POEM

 

 

XV

GIVING VERTIGO TO THE VOID

 

 

XVI

THE MARGINS

 

 

as a poetic of the emptiness

 

 

XVII

 

a poem which would start from Nothing

and would walk at the pace

of the poem of/at All

or 

a poem which would start from Nothing

and would walk at the poetic pace

of All

 or

a poem which would start from Nothing

and would walk at the pace

of the no-poem at all

 

 

XVIII

 

The poem is gone this way

 

 

 

XIX

 

EMPTINESS FOR THE POEM TO COME

 

 

 

 

(alle digtene blev skrevet på nogle post-it)  

(work-in-progress oversættelse) 

 

 

Alt om tomrummet og intetheden

(eller næsten)

 

I

fyldet udtømmes  

og

tomrummet fyldes

 

II

Nihilistens paradoks :

der findes ingen intethed

 

III

INTET

+

INTET

=

DOBBELT SÅ MEGET INTET

 

IV

INTET

-

INTET

=

STADIG INTET

 

V

INTET

-

DOBBELT SÅ MEGET INTET

=

INTET MINDRE

 

VI

  INTET²

  

VII

Spørg tomrummet

 

det er alt eller intet

eller

alt på et bræt

intet for intet

intet som helst

 

 

VIII

At blive født vertigo

afhængig

af en absolut gerning

At opløses

ren vertigo

At have således overgået sig selv

 

 

IX

 

på lykke og fromme  i furerne

i tårernes mørket ink

slingrer tegn

som afslører

det

usagte

forkert sagte

allerede sagte

det sagte

imod sit hjerte

mellem linjerne

og tomhedens betydning

 

X

“We are fulfilled only when we aspire to nothing, when we are impregnated by that nothing to the point of intoxication.”

 Emil Cioran, On the Heights of Despair

 

XI

Klokketårnet                                    INTET

Facaderne                                      INTET

Forbipasserender                              INTET

Spidsen af mine sko er utæt                  INTET

De polerede trappe er polerede              INTET

 

Blank side :

De midlertidige vilkår

  

XII

tomme

mængder

mængder

af ensomme

sjæle

 

 

XIII

 

 

 

 

 

XIV

BARE EN LINJE TIL ET AKROBATDIGT

 

 

XV

DER KAN FÅ TOMRUMMET TIL AT BLIVE SVIMMEL

 

XVI

 Marginerne 

 

 

en tomrums poetik

 

 

XVII

 

et digt som ville starte fra Intet

og følge helhedens

digteriske takt

 eller 

et digt som ville starte fra Intet

og følge et ikke-digt

takten

 

 XVIII

 

DIGTET GIK DENNE VEJ  

 

 

XIX

 

TOMRUM TIL DET KOMMENDE DIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment