Digtets Ånd

Digtets Aand XV

Digtene i bloggen er skrevet af Pauline Jupin i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet ALLC#10 med temaet ÅND og er skabt ud fra elementer sendt med posten til Pauline Jupin af ALLC#10's læsere. Ved køb af ALLC#10 kan du selv få mulighed for at sende og modtage et digt.

 

Digtets Aand XV 

To Eske 

Envelope n.15 opened on February 14th 2020 

Contents :

  • a small blue envelop containing Saffron threads with the mention ODEUR SAFRAN (SAFFRON SMELL)
  • a 4 sides postcard with its original illustration of la Baie des Anges (the Angels' Bay) in Nice and 3 pasted images : 1) some books, the text Give+Take and small silhouettes of horses and men (knights) 2) a man playing ping-pong 3) a white tiger with red eyes

 

The answer sent on March 12th : 

a poem in 5 parts delivered with a home-made Rhum arrangé 

parts number 3 is partly extracted from a previous piece called Qu'ai-je fait de toi ? (https://paulinejupin.bandcamp.com/album/quai-je-fait-de-toi) 

(scroll down for the Danish and the English version) 

 

 

 

Nb. 

Références à Une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud : Jadis, si je me souviens bien(vers d’ouverture du recueil) et Le-printemps et-puis ça-recommence, le-rire des-idiots (détournement du texte original de Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.)

 

L'aurore en robe de safran, référence à L'Odyssée d'Homère (également dans Digtets Ånd XIII/Prière d'ingérer)

Rhum arrangé : rhum blanc (Guadeloupe), 2 pistils de safran, du sirop de sucre de canne, une pincée de vanille, un peu de citron vert.

 

*****

Alle disse frugter.

Alle disse sommerfrugter, der får træerne til at give efter.

Alle disse frugter, al denne hede, der næsten får sjælen til at give efter.  

Og denne kærlighed, hvad er det for en frugt?

Livet giver, livet tager; i dag giver livet.

Livet giver en lektion i gavmildhed.

Hænderne fulde – et tusind ville ikke være nok/ville ikke række.

De mættede kød, stadig krævende.

Trampolinen under kirsebærtræet.

Alt der skete mellem blomsten og frugten.

Så mange forgreninger i mulighedernes træ.

Himlen, balancekunstner på horisontens slackline.

Dette er vores springbræt, vores bord, vores seng ligeledes.

Sommeren vores årstid.

 

 

Efteråret, herhen falder bladene, derhen, i den chaparral,  høster man safran.

 

 

     Vores længslers

   blege vand     

  i denne hede   

    vinter 

fører           
besværligt
med sig
vores lidelsers
 salt
livet giver
livet tager
i dag
tager livet
tager livet
suturens
form
der hvor
frugten
en dag
modnede
hang
faldt
 
 
 
hvordan
underbindes
en
fantom
smerte
 ?

 

 

Forår-et og-så starter-det for-fra, idioternes-latter

 

 

Alle vores årstider, jadis si je me souviens bien…Livet giver, livet tager, det er den samme bevægelse. Jeg har givet og taget ligeledes. Hver herhener en fjernderhen. Hver fjerner en herhenfor nogen. Alle vores årstider, og på den velegnede én, vil jeg sætte sejl. Sætte mit feline hjerte -den truede art- på eksil i en anden Baie des Anges. Jeg vil lade mine sår tørre under vidtåbnede himle, langsommeligt, ligesom sjældne støvfangere håndplukkede i en steril blomst, som bliver finere med tiden. For enden af disken, af årstiderne og saltningerne – fra en vis afstand – her er vi silhuet blandt silhuetterne; skyggen gør ikke meget ud af bruddenes toneomfang. Silhuet blandt silhuetterne, der sætter en ære i at næven slår hårdere end alkoholerne på encefalo-zinken. For endelig at svede den imellem-raseri-og-sorg grundtone. Sveden, alkymistisk krykke for visse navnløse ting; dens bitterhed, et indtil nu ukendt perspektiv på det liflige og det blide i sjælens armatur. Det er den samme frugt, modnet, plukket, bidt, tygget, fordøjet, for altid tabt og vundet; den samme bevægelse, samme ping-pong, altid den samme årstid. Livet som oxymoron for livet.

 

NB.

To referencer til Arthur Rimbauds En årstid i Helvede : Jadis, si je me souviens bien (åbnings linjer) og Forår-et og-så starter-det for-fra, idioternes-latter (inspireret afOg foråret bragte mig idiotens frygtelige latter)

 

*****

All those fruits.

All those summer fruits that make the trees give in.

All those fruits, all this heat, that almost make the soul give in.

And this love, what kind of fruit is this ?

Life gives, life takes ; today life gives.

Life gives a lesson of abundance.

Hands full – a thousand wouldn’t do. 

The sated fleshes, still craving.

The trampoline under the cherry tree.

Everything that happened between the flower and the fruit.

So many ramifications in the Might-be tree.

The sky funambulist on the horizon slackline.

This is our springboard, our table, our bed likewise.

The summer our season.

 

 

The automn, here the leaves fall, over there, in this chaparral, saffron is harvested.

 

 

The pale water

of our longings

in this sorching

 winter      

carries

with pain

the salt of   

     our torments  

life gives

life takes

today

life gives

life takes

the form

of the suture

where

the fruit

one day

matured

hung

fell

 

how to

ligate

a phantom

pain

?

 

 

The-spring and-then it-s starts-over, the-laugh of-idiots

 

All our seasons,jadis si je me souviens bien… Life gives, life takes, this is the same movement. I have given and I have taken likewise. Every here is a far-away over there. Every far-away is a here for someone. All our seasons, and at the suitable one, I’ll set sails. I’ll exile the feline of my heart – this endangered species – in another Baie des Anges. I’ll let my wounds dry under wide open skies, leisurely, like rare pistils, gathered from sterile flowers, that would become more precious with time. At the end of the counter, of the seasons and of the saltings – from a certain distance – here we are silhouette among silhouettes; the shadow doesn’t make much of the fracture’s tessitura. Silhouette among silhouettes, making it a point of honor to punch harder than the alcohols on the encephalic zinc. To at last sweat this in between rage and sadness base note. The sweating, alchemical crutch for some nameless things; its bitterness, an unprecedented perspective on the suave and the tender in the armature of the soul. This is the same fruit, matured, plucked, bitten, chewed, digested, forever lost and won; the same movement, same ping-pong, always the same season. Life as: oxymoron of life. 

 

Nb. Two references to A season in Hell by Arthur Rimbaud Jadis, si je me souviens bien (opening lines) and the-laugh of-idiots (inspired by the original text: And Spring brought me the frightening laugh of the idiot)

L'aurore en robe de safran (reference to Homer's Odysseus) recipe : rum, 2 pistils of saffron, sugar cane sirups, a bit of vanilla, a squeeze of lime 

 

Digtets Aand XIV

Digtene i bloggen er skrevet af Pauline Jupin i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet ALLC#10 med temaet ÅND og er skabt ud fra elementer sendt med posten til Pauline Jupin af ALLC#10's læsere. Ved køb af ALLC#10 kan du selv få mulighed for at sende og modtage et digt.

 

Digtets Aand XIV (poème en tutu) 

To Simone S.  P.

Envelope n.14 opened in September 2019

Contents :

-      a copy of a croquis by Degas portraying  two young ballet dancers

-      an unfilled questionnaire torn from a book, containing the following questions :  

What are you in a hurry to do today ? this year ? this decade ?

 

The answer

Sent on Februrary 18th2020

 

Video version : 

En français https://youtu.be/LSK063AVkQM

På dansk  

In english 

  

Thanks to Aneymone, Ditlev, Florence and Eugénie for their help. 

Digtets Aand XIII

Digtene i bloggen er skrevet af Pauline Jupin i forbindelse med udgivelsen af tidsskriftet ALLC#10 med temaet ÅND og er skabt ud fra elementer sendt med posten til Pauline Jupin af ALLC#10's læsere. Ved køb af ALLC#10 kan du selv få mulighed for at sende og modtage et digt.

 

Digtets Aand XIII

To Victor H. 

Envelope n.13 opened in June 2019

Contents :

- the label of a india pale ale beer

- the label of a tea jelly Nuit à Versailles

- a sticker with the mention Guru Snack Organic

 

The answer (June-september 2019) delivered in a low-gluten hosts box : 

(please scroll down for the Danish and the English versions) 

Prière d'ingérer 

Poème sans OGM fait main de plein gré par un poète élevé partiellement en plein air

Produit en UE.

Empreinte carbone limitée.

Peut contenir des traces de rage et d’ignorance.

 

 

CECI EST MON CORPS

buvant l’amertume non filtrée d’une fiction

se payant une nuit à Versailles

en lettres d’or

(j’ai les moyens)

 

CECI EST MON CORPS

dans sa satiété et sa graisse occidentale

et vraiment qu’est-on sans sa faim 
quand les formes s’estompent

 

CECI EST MON SANG

et le sucre bio de mon diabète

dès le berceau des brumes marketing
de l’aurore en robe de safran
l’aurore aux doigts de rose
l’Iliade et l’Odyssée
du consommateur contemporain
pour son pain quotidien

 

CECI EST MON CORPS

parmi tous ces corps temples

livrés à tous les vents

des néo-gourous néo-slogans  

ton geste santé du matin

le goût des choses simples

la vie à pleines dents

un aphorisme yogi dans ta tisane

ta boulimie du soir

à deux doigts de la perfection enfoncée dans la gorge

 

CECI EST MON CORPS

et l’étendard de mon panier de courses

et les prénoms et les visages de fermiers recyclables sur des emballages souriants

ce que l’humain met dans le corps de l’humain

des illusions cannibales enfantant leurs pareilles

quelle sorte de poussière on fera

 

CECI EST MON CORPS

mon corps est ceci

mon corps

est

mon corps

est

ce

mon corps

 

 

ma poussière

 

 

 

 

VENLIG INDTAGE

 

GMO-frit håndlavet digt fra en frivillig og delvis fritgående digter.

Produceret i EU.

Lavt klimaaftryk.

Kan indeholde spor af raseri og uvidenhed.

 

DETTE ER MIT LEGEME

i færd med at drikke den ufiltrede bitterhed af en fiktion

                   at betale sig en nat i Versailles

med gyldne bogstaver

(det har jeg råd til)

 

DETTE ER MIT LEGEME

i sin mæthed og sit vestlige fedt 

og hvad er vi virkelig uden vores sultfornemmelse 

når formerne fader ud

 

DETTE ER MIT BLOD

og min diabetes øko sukker

lige fra marketingstågernes vugge

dagningen i sit safrans slør

den rosenfingrede dagning 

den samtidige forbrugers

Iliad-og-Odysse

for det daglige brød

DETTE ER MIT LEGEME

blandt alle disse tempelkroppe

overladt til alle neo-guruer neo-slogans-

vindene 

din sunde morgenrutine

smagen af enkelheden

en fuldfed bid af livet

en yogi aforisme i din urtete

din aftenbulimi

to fingre fra perfektionen stukket i halsen

 

DETTE ER MIT LEGEME

og min indkøbskurvs fane

og fornavnene og ansigterne af genanvendelige landmænd på smilende indpakninger

 

det som mennesket propper i menneskets krop

kannibalske illusioner fødende deres mager

hvad for et støv bliver vi til

 

DETTE ER MIT LEGEME

 

mit legeme er dette
mit legeme
er
mit legeme
er
dette
mit
legeme

 

mit støv

 

 

PLEASE INGEST

 

GMO-free handmade poem by a free-willing and partly free-range poet.

Produced in EU.

Low carbon-footprint.    

May contain traces of rage and ignorance.

 

 

THIS IS MY BODY

drinking the non-filtered bitterness of a fiction

paying a night at Versailles

in gold letters

(i can afford this)

THIS IS MY BODY

in its satiety and in its western fat  

and what are we really without our hunger

when forms are fading

 

THIS IS MY BLOD

and the organic sugar of my diabetes

from the cradle of the marketing mists 

dawn in her robe of saffron

the rosy-fingered dawn

the Iliad and Odyssey

of the common consummer

for the daily bread

 

THIS IS MY BODY

among all those bodies temples

given over to the winds

of the neo-gurus neo-slogans

your morning healty routine

the taste of simplicity

a full bite into life

a yogi aphorism in your herbal tea

your evening bulimia

two fingers away only from perfection

stuffed in the throat

 

THIS IS MY BODY

and the banner of my shopping basket

and the firstnames and the faces of recyclable farmers on smiling packagings

 

whatever human being puts in the human being body

cannibal illusions bearing their pairs

what sort of dust will we make

 

THIS IS MY BODY

my body is this
my body
is
my body
is
this
my body

 

my dust